Om os

LigeLyst Web app er udviklet af Sammenslutningen af Unge Med Handicap (SUMH) og Udviklingshæmmedes Landsforbund (ULF) med støtte fra Socialstyrelsen og Sundhedsstyrelsen.

Idéen bag LigeLyst er, at unge med funktionsnedsættelser får mulighed for selv at skaffe sig viden om kroppen, følelser, kærester og sex uden at skulle være afhængig af personale eller pårørende.

LigeLyst er bygget op med store, farverige illustrationer og tekst, der på et let måde forklarer et kompliceret emne. Al tekst kan blive læst op. Der er fire overordnede emner, hhv. Kroppen, Kærester, Sex og Seksuelle overgreb, som hver indeholder flere underemner. Undervejs er der også forskellige videoer.

Er du interesseret i mere viden eller materiale om seksualitet og handicap, kan du finde dette på ligelyst.dk eller sumh.dk.

Oplever du problemer, eller har du kommentarer, kan du skrive til sumh@sumh.dk